منوی دسته بندی

تفاوت بین ستاره و سیاره چیست ؟

تفاوت ستاره و سیاره را می‌توان بر اساس نور،‌ موقعیت، اندازه، شکل، درجه حرارت، تعداد، درخشندگی و ماده تشکیل دهنده خلاصه و دسته‌بندی کرد. تفاوت‌های مهمی بین ستاره و سیاره وجود…