منوی دسته بندی

برای یک رصد خوب چه کارهایی انجام دهیم

به رصدگاهی تاریک بروید آلودگی نوری شهرها به میزان قابل‌توجهی دید شما برای رصد اجرام آسمانی کاهش می‌دهد. اگر در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید، حتما تجربه دیدن آسمانی تاریک را…

تفاوت بین ستاره و سیاره چیست ؟

تفاوت ستاره و سیاره را می‌توان بر اساس نور،‌ موقعیت، اندازه، شکل، درجه حرارت، تعداد، درخشندگی و ماده تشکیل دهنده خلاصه و دسته‌بندی کرد. تفاوت‌های مهمی بین ستاره و سیاره وجود…

نکاتی ضروری پیش از خرید تلسکوپ

خرید  تلسکوپ آغاز یک تصمیم بزرگ برای یک اخترشناس آماتور به شمار می آید.همیشه اولین تلسکوپ بیشترین خاطرات نجومی یک اخترشناس آماتور را رغم میزند پس سعی کنید اولین انتخابتون بهترین…